494

Ať je má mysl
stará
jako sám svět.
Chci však, aby mé srdce
bylo mladé jako poupě.