5143

,
To, co mě energizuje, osvěcuje
a naplňuje
není zdvořilá žádost mého Mistra,
ale jeho výslovný příkaz.