5506

Když se dostaneme za obzor
známého,
existuje tam tolik božských věcí,
které tam můžeme vidět
a kterými se můžeme stát.