6

Úsměv Nebe sestupuje,
ale před tím,
než se dotkne srdce země,
vrátí se.