762

Každý den se modlím k Bohu,
aby mou mysl přeměnil na květinu klidu,
mé srdce na květinu čistoty
a můj život na květinu prostoty.