80

Bůh zve na společný oběd
jen ty, kdo si vytvořili
opravdový hlad po Bohu.