Vzpomínky

Moje maminka se velmi zlobila, když slyšela, jak lidé někoho kritizují. V jedné z mých bengálských písní, věnovaných mé mamince, se právě zmiňuji o tom, jak moje maminka netolerovala kritizování druhých.

Pamatuji se také, že moje maminka nerada pila vodu, byť jenom sklenici denně. Doktoři ji prosili, ale ona nechtěla.