Zdědil jsem

  Lásku a odhodlání mé sestry Lily
  jsem zdědil.

  Starostlivost a službu mé sestry Arpity
  jsem zdědil.

  Zasvěcení a poezii mého bratra Chitty
  jsem zdědil.

  Filosofii a moudrost mého bratra Hridaye
  jsem zdědil.

  Trpělivost a odpoutání mého bratra Mantua
  jsem zdědil.

  Nezměrnost a hudbu mé sestry Ahany
  jsem zdědil.

  Odevzdání a slzy duše mé matky Yogamayi
  jsem zdědil.

  Vnitřní odvahu a vnější vítězství mého otce Shashi Kumara
  jsem zdědil.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2000.

Toto je 975th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »