Tragické důsledky

Můj nejstarší strýc z maminčiny strany, Ambika Charan Biswas, se kvůli té vyloupené bance cítil velmi špatně. Byl tatínkovým největším přítelem a velmi jej obdivoval. Měl rád celou naši rodinu. Vždycky splnil jakékoliv naše přání. Tatínek ho měl neobyčejně rád.

Strýc se domníval, že ukradená částka byla natolik velká, že tatínek zkrachuje. Tatínek se ho několikrát pokoušel ujistit, že investoval i do jiných bank a že má také nemovitý majetek.

Strýc z toho však nakonec zešílel a spáchal sebevraždu skokem pod vlak. Maminka byla slabá a štíhlá, ale když se dozvěděla o tragické smrti svého bratra, byl to pro ni takový šok, že prakticky ve vzduchu udělala jakýsi přemet. Ten den vstoupil do maminky duch. Její zármutek jí dal výdrž tříletého dítěte. Jak hořce plakala! Ona a její bratr si byli velice blízcí. Jaké utrpení prožila pro bratrovu smrt!