Božské Vize

Ráno, když cvičím, se mnou občas bývají Matka Kálí a duše mé fyzické matky. Tyto vize jsou pro mne skutečnější než mé vlastní jméno, Chinmoy. Chinmoy je jen přechodné, pozemské jméno. Ale moje zkušenost realizace Boha, vize a osvícení, které přichází z nekonečného Soucitu mého milovaného Supreme, jsou neomylné a nesmrtelné.

Když vidím moji maminku a mluvím s ní ve vnitřním světě, je to pro mne mnohem skutečnější, než když mluvím ke svým žákům. Ve vnějším světě je vždy bariéra, ale ve vnitřním světě není žádná překážka. Duše mají ke každému volný přístup.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2000.

Toto je 975th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »