15 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
zbožňuje šepot
Mistrových šlépějí po špičkách.