21 PRAVÝ žák má bolestnou úlohu...

PRAVÝ žák má bolestnou úlohu
informování Mistra
o hladovění aspirace
jeho bratrů a sester-žáků.