27 Mistrův úsměv plný požehnání...

Mistrův úsměv plný požehnání
je nektarová blaženost
pravého žáka.