29 Soucitem zaplavený pohled ...

Soucitem zaplavený pohled
oka Mistra
je celým světem PRAVÉHO žáka.