46 PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu...

PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu
považovat Mistra za svého, zcela svého.
Mistr je nesmírně hrdý
na samostatně naučenou lekci svého žáka.