50 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
pln modlitby hltá
nektarový nápoj poslušnosti Mistrovi.