54 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
nastupuje na duchovní cestu
s myšlenkou, že cesta jeho Mistra
je zdaleka nejlepší cesta.
Avšak zatímco kráčí, pochoduje, běží
a sprintuje
po cestě Mistra,
uvědomuje si, že cesta jeho Mistra
je Cesta jediná.