57 Pokaždé, když PRAVÝ žák...

Pokaždé, když PRAVÝ žák
přichází na návštěvu za svým Mistrem,
přichází s fontánou blaženosti písně.