66 Dědeček Bůh říká...

Dědeček Bůh říká
svému pravému žáku, vnukovi:
”Můj vnuku, máš takové štěstí.
Položil jsem před tvého otce
nekonečně delší cestu,
ale on ji nepředstavitelně zkrátil
pro tebe.”