7 Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák...

Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák
je nejen dostupný,
ale též služby schopný
v kteroukoliv hodinu.