Ústí nepřítomnost pochybnosti v absolutní víru?

Sri Chinmoy: Pouze to, že o někom nepochybujete, neznamená, že v tu osobu máte automaticky víru. Je mnoho lidí, kteří nepochybují o kapacitě duchovního učitele nebo Mistra, ale zároveň v něj nemají víru. Místo toho s ním jednoduše nemají nic společného. Vědí, že je duchovním Mistrem, a nepochybují o jeho duchovní výšce. Vůbec nepochybují o tom, že je upřímným člověkem. Ale pouze to, že cítí, že je upřímným člověkem, neznamená, že v něj budou mít automaticky velkou víru. Nikdy se nedotknou jeho nohou ani se nestanou jeho žáky. Jednoduše se o něj nestarají.