Jak můžeme jít po duchovní cestě rychleji?

Sri Chinmoy: Pomocí stálého a vědomého odevzdání naší vnější i vnitřní existence Vůli Boha. Odevzdání stolu nebo židle je tamasické neboli pasivní odevzdání. Můžeme je odtáhnout odtud někam jinam. Takové odevzdání není duchovní odevzdání. Duchovní odevzdání je vědomé odevzdání. Vědomě nabízíme naše tělo, vitálno, mysl, srdce, duši a veškeré naše schopnosti Nejvyššímu k Jeho službám. Jsme připraveni běžet k cíli a zároveň, když Bůh chce, aby někdo běžel rychleji než my, nebo když Bůh chce, abychom běželi určitou rychlostí, budeme spokojení. Pokud dokážeme bez přestání nabízet svou individuální vůli, a dokonce i svou aspiraci Nejvyššímu, potom naše lidské ego musí být osvíceno. Když je ego osvíceno, můžeme a budeme mít pocit své opravdové jednoty s nejvyšším Světlem. Máme-li jednotu s tímto Světlem, nemůže do nás vstoupit omezení, a tak nemůžeme mít žádné ego.