Cožpak není nutné těšit Boha předtím, než těšíme sami sebe?

Sri Chinmoy: Ano, to je pravda, jakmile se začnete starat o to, zda těšíte Boha nebo ne, a co Bůh chce, abyste dělali. Když těšíte Boha Božím vlastním Způsobem, v tom okamžiku jste sehráli svou úlohu. Když uděláte pro Boha něco Božím vlastním Způsobem, vaše srdce se natolik rozšíří, že budete schopni vidět všechny své přátele, dokonce i své takzvané nepřátele, uvnitř svého vlastního srdce. Ale pokud těšíte Boha vaším vlastním způsobem, potom uvnitř vašeho srdce nebude božské uspokojení. Když se snažíte těšit Boha svým vlastním způsobem, můžete se klamat pocitem, že jste potěšili Boha, ale ve skutečnosti jste potěšili pouze své ego. Když těšíte vlastní ego, nebudete skutečně schopni těšit na zemi někoho jiného. Ale když těšíte Boha božsky, uvidíte uspokojení dokonce ve vašem nejhorším nepříteli.