Naplnění tužeb

Nepřišel jsem do světa, abych naplnil vaše touhy. Přišel jsem, abych naplnil božskou Vůli. Máte-li touhy, musíte být za naplnění těchto tužeb odpovědní. Ale přeji si vám říci, že ti, kteří se vzdali vnitřního života, aby naplnili své tužby, nalezli pouze frustraci. Buď své tužby naplnit nemohli, nebo přišli na to, že jim naplnění jejich tužeb nedalo žádné pravé uspokojení. Takže buďme moudří, pojďme jinou cestou. Já jsem váš průvodce. Dříve jste naslouchali mysli a byli jste zklamáni. Ale srdce je pravou skutečností. Hledáte světlo, ale ještě jste ho nedosáhli. Srdce vám řeklo, abyste se mnou nechali vést. Když něco chcete udělat, pokud vám učitel řekne, abyste to nedělali, neměli byste to udělat. Nedovolím-li vám, abyste něco udělali, je to proto, že to není Boží Vůlí. Přišli jste ke mně s odvěkou nemocí: nevědomostí. Jen mi dovolte, abych vás vyléčil. Nevědomost vládla po tisíciletí, protože jste se pokoušeli těšit vaše touhy. Nyní se pokuste těšit vaši aspiraci. Boží Hodina zcela jistě udeří.

Tato nejvyšší tajemství jsou moje dary pro vás. Jsou to skutečná vnitřní tajemství, o kterých si myslím, že vám budou ku prospěchu ve vašem vnitřním životě. Pokud si jich nejste vědomi, pokuste se být si jich vědomi. Další vnitřní tajemství těžko uchopíte. Jsou také pravdivá, ale žádným způsobem vám nepomohou. Budou-li všichni žáci naslouchat těmto vnitřním tajemstvím, která jsem vám právě pověděl, budou moci běžet nejrychleji. Jinak mohou na cestě klopýtat a padnout.