Máte pocit, že je manželství slučitelné s duchovním životem?

Sri Chinmoy: Manželství může i nemusí být v některém případě slučitelné s duchovním životem. Je na jednotlivci, aby se rozhodl, zda manželství je nebo není slučitelné s jeho nebo jejím duchovním životem. Pro hledajícího není povinností se oženit nebo provdat. Naprosto to záleží na jednotlivci (člověku). Říci, že manželství je slučitelné s duchovním životem, znamená říci něco, co může být v některých případech hodně daleko od pravdy. Každý hledající se musí rozhodnout, zda manželství a duchovní život v jeho nebo jejím případě mohou a měly by jít bok po boku.

V dobrém manželství se dvě oči okamžitě stávají čtyřma očima, dvě ruce se stávají čtyřma rukama. Vše je zdvojnásobené: síla, vědomí, skutečnost, božskost, všechno. Ve špatném manželství je vše oslabené. Vynořuje se zklamání a nakonec zničení sehrává svou roli nanejvýš nemilosrdně. Neexistuje pevné pravidlo, zda by člověk v duchovním životě měl vstoupit do manželství, nebo ne. To zcela záleží na rozhodnutí duše.

Většina manželství je založena buď na potřebě zmírnit osamělost, nebo na potřebě uspokojit nižší vitálno. Manželství může a nemusí být slučitelné s duchovním životem v každém jednotlivém případě. Některé duše cítí, že dokážou dělat rychlejší pokrok s pomocí manželství, zatímco jiné cítí, že manželství bude jejich duchovnímu pokroku na překážku. Často říkám, že svobodní lidé mohou v duchovním životě běžet nejrychleji. Rozhodnout ale musí Bůh a jednotlivé duše, nikoli lidská mysl.