Cítíte, že určitá podoba formální duchovní praxe přispívá k harmonii v manželství? Pokud ano, jaké duchovní praktiky byste doporučil?

Sri Chinmoy: Ano, určitá duchovní praxe je vždy zapotřebí. Jedině tato duchovní praxe dovolí hledajícím, aby měli v manželství harmonii. Čistota v myšlenkách i činech, trpělivost ve vnitřním i vnějším životě a vždy žít spíš v milujícím srdci než v pochybující mysli — to jsou duchovní praktiky, které mohou posilovat manželství.