Boje ve vnitřních světech

Jednou jsme v televizi sledovali, jak boxuje Muhammad Ali. Jedna ze žákyň se mě zeptala: „Jak se můžeš na takové zápasení dívat? Taková brutalita!“ A tak jsem jí řekl, že dva z mých žáků spolu před několika týdny bojovali ve vnitřních světech a jejich boj byl nekonečně brutálnější. Ona sama s někým dalším bojovala ve vitálním světě asi měsíc předtím.

Pokud zápasíte nebo boxujete ve vnějším světě, můžete mít rozbitý nos nebo rameno a pak budete muset přestat. Ale pokud bojujete ve vnitřním světě, zvlášť ve vitálním světě, vaše vnitřní schopnosti mohou být trvale poškozeny nebo zcela zničeny. Můžete ztratit veškerou víru ve svou vnitřní skutečnost, v Boha a ve svého Gurua. Když je víra poražena pochybností, váš duchovní život skončil.

Když vidím, jak spolužáci ve vnějším světě bojují nebo jeden na druhého žárlí, někdy si jich prostě nevšímám. Ve srovnání s tím, co se může dít ve vnitřním světě, to není nic. Svou pozornost zaměřuji na vnitřní svět. Můj veškerý zájem je o jejich vnitřní život. Jejich hádavá vnější přirozenost bude přeměněna v minutě, kdy bude osvícen jejich vnitřní život.