Vnitřní práce

Jenom proto, že jím nebo mluvím, si někteří lidé mohou myslet, že můj duchovní život je zapomenut. Avšak musí si být vědomi toho, že ve vnitřním světě mohu dělat mnoho věcí zároveň. Když někdo řídí auto, dělá současně všechno. Dívá se dopředu a také se zběžně dívá do zpětného zrcátka a do stran. K řízení auta používá nohy a ruce a současně může mluvit nebo poslouchat rádio. Obyčejný člověk má dostatečnou sílu koncentrace, aby mohl dělat mnoho věcí zároveň, ale pouze na vnější úrovni. Jogín může současně dělat všechny tyto věci na vnější úrovni a spoustu dalších na vnitřní úrovni. Ve vnitřním světě jdu velice vysoko, zatímco navenek mluvím nebo žertuji. Toto je další tajemství, které mám k nabídnutí.