Krmení duší žáků

Věřte tomu nebo ne, každý den krmím duše žáků. Jako je svatou povinností matky nakrmit každý den její dítě nehledě na to, chce-li dítě jíst nebo ne, tak je mou povinností nakrmit mé božské děti, které jsou zde na zemi a také žáky, kteří zemřeli. Krmím také mnohé, kteří nejsou mými žáky, ale kteří poznali, kým jsem.

Občas vás navštěvuji v jemném těle, zatímco spíte. Jako zdravotní sestra jdu s nejvyšším soucitem, abych zkontroloval, je-li u vás všechno v pořádku, a abych se ujistil, že uvnitř vás nepůsobí špatné síly. Vidím-li, že je všechno v pořádku, v tichosti odejdu. Mnohokrát mé vidíte, ale než vstanete, působí jiné síly a vy zapomenete, že jsem tam byl. Zážitek mé přítomnosti může trvat tři nebo čtyři dny. Naopak, nebude trvat ani pět minut, jestliže nevědomost jako mrak zahalí mysl.