Žáci, kteří opustili cestu

Řada žáků naši cestu opustila a já jsem několik požádal, aby odešli. Přeji si říci, že ti, kteří nás opustili, odešli z jedné místnosti a zdržují se v jiné místnosti. Kdyby měli zůstat v této místnosti, rušili by ostatní, kteří tu jsou. Takže jsem je požádal, buď vnitřně, nebo navenek, aby vstoupili do místnosti univerzálního srdce. První místnost je pro těch několik vybraných, kteří pláčou po realizaci a jsou připraveni dát realizaci nejvyšší důležitost. Ti, kteří mají schopnost běžet rychle, ti, kteří mají stejný standard, by měli zůstat pohromadě. Tygr a koza jsou obojí zvířata, ale jak můžete nechat tygra a kozu pohromadě?

Žáci, kteří odešli, nebo které jsem požádal, aby odešli, nepřebývají s těmi několika vybranými v mé rodině, ale přebývají v nitru mého univerzálního srdce. Je něco kromě univerzálního srdce? Ne, nic. Takže, jak můžeme říct, že někdo odešel z mého univerzálního srdce? Ale mé osobní srdce, které je rovněž domovem Nekonečnosti a Nesmrtelnosti, je dychtivé pomoct těm, kteří nadále zůstávají v mém člunu. Je vám připraveno nabídnout realizaci, dokonalost a uspokojení tak rychle, jak jen je to možné, zatímco ostatním to bude trvat dlouho. Oni patří Věčnosti, ale k vám se Věčnost sklání teď. Pro vás udeřila Boží Hodina. Oni také dosáhnou cíle, ale vy jste poznali cenu času.