Věčná novost života

Není žádný konec naší realizaci. Není žádný konec naší manifestaci. Vždy je něco nového, čeho máme dosáhnout a čím se máme stát. Ti, kteří nežijí život srdce, jsou jako rozbité gramodesky. Znovu a znovu hrají stále tu samou melodii nevědomosti. Ale jsme-li hledající, musíme každý den udělat nový rekord, zazpívat novou píseň, objevit novou melodii. Ti v mém člunu, kteří vědomě aspirují, zpívají každý den novou píseň.