18. dubna

Dnes
musím zjistit proč a jak
byl úpadek mé aspirace
tak dramatický.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007