26. dubna

Dnes
dávám Bohu nepodmíněně to,
co mám:
kvítek svého srdce vděčnosti
a Bůh mi dává bezvýhradně to,
čím je:
Květ svého Srdce Uspokojení.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007