3. května

Dnes
se budu soustředit pouze na jedinou věc:
na to, co očekává od mého života Bůh
a ne na to, co očekávám od svého života já.

Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007