6. května

Dnes
se pokusím být hoden
Božího ohodnocení mého života:
jsem Jeho nanejvýš vybraným nástrojem.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007