12. května

Dnes
pln modlitby stanovím Boha,
aby ode mne odebral
mé zklamání ze světa.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007