3. června

Dnes
mi mé srdce tajně ukáže
krátkou stezku k mé duši
a má duše mi ukáže
kratší než nejkratší stezku
k mému Pánu Nejvyššímu.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007