9. června

Dnes
jasně vidím,
že mé samotné bytí
je nevyvratitelně zakořeněno
v úrodné půdě víry.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007