15. června

Dnes
mi to božské ve mně přikazuje,
abych kormidloval loď svého života
přes řeku strastí a trápení
ke Zlatému Břehu,
aby mohl Boží nejmocnější Úsměv
nasytit mé oči, mé srdce a mé všechno.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007