24. června

Dnes
Sám Bůh učí
mé srdce plakat,
můj život se usmívat
a mou mysl létat daleko za
teritorium spoutání pochybnosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007