26. června

Dnes
mně hned na začátku
Bůh řekl,
že ze mě udělá
nepodmíněného milovníka a služebníka
své Božskosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007