2. ledna

Dnes
bude mé plačící srdce
milovat jen a jen a jen
Boha.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007