27. července

Dnes
ani pohledem nezavadím
o svou kazovou mysl.
Budu se dívat jen
na své užitečné srdce.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007