29. srpna

Dnes
jsem tak rozrušen Božím Slibem,
že deprese mne už nikdy znovu
nebude schopna navštívit.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007