17. září

Dnes
se můj sebedávající dech
stal nevyčerpatelnou silou
mé duše.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007