27. září

Dnes
dokonce i má pochybující mysl
je víc než dychtivá
letět letadlem aspirace.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007