28. ledna

Dnes
se stanu
písní svého života zasvěcení
a tancem svého srdce aspirace.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007