8. října

Dnes
Boží Dopis Spokojenosti
už dorazil
dokonce ještě před tím, než jsem naplnil
svůj slib projevení Boha.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007