12. října

Dnes
probudím a nasytím
rostoucí rostlinky inspirace mé mysli stejně tak,
jako stoupající plameny aspirace mého srdce.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007