16. října

Dnes
je mé nepodmíněné srdce odevzdání
pozváno, aby se zapojilo
do Boží transcendentální Mírové Konference.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007